حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان در واحدهای تجاری یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که به طور مستمر مدیران مالی را درگیر خود نموده و همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق و واقعی حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است .شیوه های مختلف ، تنوع پرداخت ها و تعدد پرسنل نیز بر پیچیده تر شدن محاسبات تاثیر گذار است ، بنابراین بکارگیری یک سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد که بتواند در کوتاهترین زمان ممکن محاسبات حقوق را بدون کمترین خطای انسانی انجام دهد .
عوامل انسانی از مهمترین اجزای سازمان بشمار می رود .عموما سازمان ها سعی در پوشش اطلاعاتی مطلوب این بخش دارند . اطمینان از نحوه محاسبه حقوق و مزایا ، پرداخت به موقع حقوق و تعهدات قانونی ، ذخیره مناسب بدهی های ناشی از کارکرد پرسنل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که خطاهای انسانی در این بخش گاهی بسیار گران تمام می شود این نرم‌افزار ، به گونه‌ای طراحی شده که بتواند تنوع قوانین جاری و رویه‌های حاکم در محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی ، امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.
مهم‌ترین وظیفه واحد اداری هر سازمان ، انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل می‌باشد. قوانین متعدد بیمه و مالیات و قردادهای متنوع با کارکنان ، باعث پیچیده شدن این محاسبات شده که معمولا ساعت‌ها و بعضا در سازمان‌های بزرگ چند روز از وقت کارکنان واحد اداری را به خود اختصاص می‌دهد. راهکار جامع حقوق و دستمزد دیاکو سیستم در محیطی متفاوت و ساده ، با فراهم نمودن امکان تعریف عوامل مختلف حقوق و دستمزد و استفاده در فرمول‌های مورد نیاز ابزاری منحصر به فرد در محاسبات دستمزد به شمار می‌آید. تکنولوژی مدرن و به‌روز مورد استفاده در این سیستم باعث شده تا انجام محاسبات حقوق و دستمزد با حداقل زمان ممکن امکان‌پذیر شود.
لیست و فایل یا خلاصه وضعیت بیمه و مالیات به تفکیک محل خدمت، نوع استخدام و واحد سازمانی
 تعریف انجام  محاسبات بر مبناي فرمولهای دلخواه به تفکیک گروه پرسنلی ، واحد سازمانی و دسته بندی پرسنل در مقطع زمانی دلخواه
تخصیص عوامل وام و پس انداز متعدد به پرسنل و تعریف نحوه بازپرداخت بصورت خودکار

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

گالری سیستم حقوق و دستمزد