فروش

در هرسیستم مشتریان به عنوان بخشی از هدف سازمان همواره مورد توجه مدیران و صاحبان سهام واقع شده اند . تحویل به موقع کالا ، کنترل اعتبار مشتریان و اجرای سیاست های فروش از نگرانی های مدیران فروش بشمار می رود.
واحد فروش به منزله خط نخست مواجهه با مشتری است و هرگونه کاستی و نقصی در رفتار و عمل این واحد می تواند به طور موثری روی پرستیژ و اعتبار شرکت تاثیر گذار باشد و لذا کنترل و مدیریت سیستماتیک عملیات این واحد برای مدیریت شرکت بسیار حائز اهمیت است. عملیات بازرگانی در سازمان ها و موسسات تجاری بسیار متنوع و بعضا پیچیده است و انواع سلیقه ها و روال ها در واحد های بازرگانی شرکت ها مرسوم و جاری است، به ویژه ارتباط ذاتی فرآیند فروش با سیستم مدیریت مشتریان (CRM)، سیستم انبار، سیستم قراردادها، سیستم تدارکات و نیز امور مالی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بکار گیری نرم افزاری که بتواند از عملیات بازرگانی سازمان پشتیبانی نموده و در عین حال ارتباط با سایر سیستم ها را نیز حفظ نماید بسیار مهم می باشد. نرم افزار فروش دیاکو سیستم در مجموعه نرم افزارهای مالی می تواند پاسخی در خور جهت نیازهای سازمانی شما باشد.
تعریف سیاست های قیمت فروش کالا براساس انبار، مشتری و ...
امکان تسویه فاکتور با لینک به سیستم خزانه داری از داخل فاکتور
امكان معرفی مراکز مستقل فروش به تفکیک شرکت و شعبه (فروشگاه)

ویژگی های سیستم فروش

گالری سیستم فروش