پذیرش خودرو

از آنجا که عمده نارضایتی مشتریان خدمات از ضعف موجود در ارائه سرویس می باشد نبود مدیریت صحیح در این بخش بالقوه می تواند سازمان را با چالشی جدی روبرو نماید.نگاهی به امکانات نرم افزار دیاکو در این حوزه این امر را تسهیل می نماید.

  • مدیریت بر سرویس های ارائه شده در مرکز خدمات در شرایطی که مرکز رأسا به ارائه سرویس به مشتری اقدام می نماید که این سرویس ها با توجه به ماهیت محصول و سیاست های سازمان می تواند در تعمیرگاه مرکزی اتفاق بیفتد و یا در محل مشتری انجام شود .
  • مدیریت بر نحوه تخصیص کار به تکنسین ها، سرویس کاران.
  • مدیریت انواع سرویس های ارائه شده به مشتری نظیر کارشناسی، تعمیر، نصب و آموزش، سرویس های دوره ای،تعویض محصول .
  • استفاده از ابزار های ارتباطی رایج نظیر Web و SMS جهت ارتباط سازمان با شبکه سرویس .
تعریف سیاست های قیمت فروش کالا براساس انبار، مشتری و ...
  صدور اسناد حسابداری مدرک پذیرش، قطعه، اجرت، کار خارج و ... به صورت مکانیزه
خروجی تمامی اطلاعات در گزارش معاملات فصلی به صورت خودکار

ویژگی های سیستم پذیرش خودرو

گالری سیستم پذیرش خودرو