آموزش

ما در دیاکو سیستم باور داریم که آموزش نقطه‌ی آغاز بهره‌وری است

الکترونیکی

حضوری

کارگاه های عملی

ما در دیاکو سیستم باور داریم که آموزش نقطه‌ی آغاز بهره‌وری است و داشتن کاربرانی ماهر و آموزش دیده به شما امکان را می‌دهد که شناخت بهتری از نیازهای خود و چگونگی پاسخگویی به این نیازها به‌دست آورید. ارتقای سطح دانش کاربران از سیستم‌ها باعث آسان‌تر شدن و سرعت گرفتن فرایند استقرار و راه‌اندازی نیز می‌شود. ما با آموزش کاربران شما ، آن‌ها را با مفاهیم تخصصی ، کاربری سیستم‌ها و چگونگی پاسخگویی به نیازهای آتی آشنا می‌کنیم.

برگزاری دوره آموزشی کار با نرم افزار دیاکو

دوره‌های آموزشی کار با نرم افزار های دیاکو سیستم متناسب با نیاز هر یک از کاربران از سطوح مقدماتی تا پیشرفته به روش های زیر انجام می شود.

  • حضوری ( گروهی و اختصاصی )
  • الکترونیکی ( مدیاهای آموزشی )
  • کارگاه های عملی

برگزاری دوره آموزشی خاص

 علاوه بر آموزش های همگام با راه‌اندازی نرم  افزارهای دیاکو سیستم  شرکت این امکان را برای کاربران  خود مهیا نموده است  تا در صورت درخواست کارفرمایان ، دوره‌های ‌آموزشی خاص نظیر مفاهیم پایه‌ای مرتبط با نرم‌افزارها ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و …  درمحل دیاکو سیستم و یا محل معرفی شده ازسوی کافرما برگزار شود.