استقرار و پیاده سازی

ما در دیاکو سیستم می‌خواهیم بهره‌وری شما را از محصولاتی که عرضه می‌کنیم به بالاترین حد ممکن برسانیم.

تهیه ساختار تفکیک کار

تامین و اختصاص نیروی انسانی لازم

کنترل زمانبندی پروژه

گردآوری اطلاعات پایه سازمان

برمبنای شاخص‌های تعیین شده
 برای راه‌انداری هر نرم‌افزار

100% گارانتی

نصب نرم‌افزارها

به یکی از روشهای ( دسترسی ازراه دور ،
 حضور درمحل مشتری ، دریافت و پیکربندی سرور )
ما در دیاکو سیستم می‌خواهیم بهره‌وری شما را از محصولاتی که عرضه می‌کنیم به بالاترین حد ممکن برسانیم. از این رو می‌کوشیم با کاستن از زمان و هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها ، سود شما را بیشینه کنیم. دیاکو سیستم همواره مسیری را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب می‌کند که اهداف مورد نظرتان را در بازه‌ی زمانی تعیین شده در قرارداد عملی کند. کارشناسان آموزش‌ دیده و ماهر تیم استقرار دیاکو سیستم با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی استقرار ، تلاش می‌کنند تا به عنوان مشاور امین شما با ایجاد تنظیم‌هایی در سیستم‌های اطلاعاتی و ارائه‌ی آموزش‌های لازم ، رضایت کامل شما را از راهکار مورد استفاده‌تان جلب کنند.

متناسب با هر پروژه استقرار و پیاده‌سازی با بررسی حدود و ویژگی های پروژه توسط مدیر واحد استقرار و پیاده سازی ، تیم پروژه متشکل از اعضای واحد استقرار و پیاده سازی دیاکو سیستم به همراه مدیران و پرسنل معرفی شده از سوی کارفرما تشکیل می گردد. از وظایف این تیم ضمن برنامه ریزی جهت استقرار نرم افزارها در بهینه ترین حالت ممکن ، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تهیه ساختار تفکیک کار
  • کنترل زمانبندی پروژه
  • تامین و اختصاص نیروی انسانی لازم
  • تهیه و ارائه گزارشات مدون درقالب از پیش طراحی شده به ذی نفعان پروژه


استقرار و پیاده‌سازی سیستم


درفاز توسعه و استقرار سیستم ها ، تیم پروژه استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار دیاکو سیستم درقالب زمانبندی معین اقدامات ذیل را انجام خواهند داد.
  • نصب نرم‌افزارهابه یکی از روشهای ( دسترسی ازراه دور ، حضور درمحل مشتری ، دریافت و پیکربندی سرور )
  • گردآوری اطلاعات پایه سازمان برمبنای شاخص‌های تعیین شده برای راه‌انداری هر نرم‌افزار
  • کانورت اطلاعات از نرم‌افزارهای قبلی سازمان با استفاده از ابزارهای کانورتور تهیه شده‌ قبلی
  • ارائه مشاوره‌هایی درخصوص راه‌اندازی بهینه سیستم ها با توجه به تجربیات قبلی
  • ارائه آموزش های مدون سیستم ها به پرسنل ذینفع هرسیستم و رفع ابهامات کاربری
  • تشکیل دوره‌های بازآموزی جهت رفع اشکالات احتمالی کاربران